Network and Server Update (Се обработува)
  • Важност на пораката - Ниска
  • Влијаат Сервер - Zoidial Hosting (California, USA)
  • All servers currently operating normally.

    No reported network issues.

  • Дата - 2016/04/17 20:12
  • Последна промена - 2016/04/17 08:12

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 IMAP IMAP (SSL) POP3 (SSL) HTTPS EMAIL
Zoidial Hosting (California, USA)