Network and Server Update (Pågående)
  • Prioritet - Låg
  • Gällande Server - Zoidial Hosting (California, USA)
  • All servers currently operating normally.

    No reported network issues.

  • Datum - 2016/04/17 20:12
  • Senast Uppdaterad - 2016/04/17 08:12

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 IMAP IMAP (SSL) POP3 (SSL) HTTPS EMAIL
Zoidial Hosting (California, USA)